Collecteren

Onder collecteren wordt verstaan: een openbare inzameling van geld of goederen of daartoe een intekenlijst aanbieden.

In de gemeente Molenlanden heeft u geen collectevergunning nodig. Er zijn echter wel algemene regels waar u zich aan moet houden:

  • de openbare orde of de openbare veiligheid mag niet in gevaar komen;
  • het is verboden te collecteren op zondagen, erkende Christelijke feestdagen en van maandag t/m zaterdag tussen 21:00 uur en 09:00 uur;
  • Verder moet de opbrengst naar een liefdadig of ideëel doel gaan.

U hoeft ook geen melding hiervan te doen bij de gemeente.

Bovenstaande kunt u teruglezen in art. 5:13 van de APV Molenlanden.

Contact

Heeft u vragen neem dan contact op met het team BVK, cluster Veiligheid via apv@jouwgemeente.nl