Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand? U kunt dan bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.

  • De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken. De waarde van uw woning of bedrijfsgebouw zoals een kantoor of winkel staat in de jaarlijkse WOZ-beschikking.
  • De peildatum van de WOZ-waarde op de beschikking is 1 januari van het voorafgaande jaar.
  • Op de WOZ-beschikking staat wie de eigenaar of gebruiker is, om welke onroerende zaak of zaken het gaat en de waarde van de onroerende zaak of zaken.

Heeft u vragen of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde dan kunt u eerst het taxatieverslag WOZ bekijken. Geeft dit onvoldoende antwoord dan neemt u contact op met de gemeente. Uw vragen worden beantwoord en eventuele onduidelijkheden worden verklaard.

U kunt bezwaar maken tegen de beschikking WOZ als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand. Bezwaar kunt u indienen binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag OZB betalen. Is uw bezwaar gegrond dan krijgt u de teveel betaalde OZB terug.

De gemeente heeft 1 jaar de tijd om uw bezwaar te behandelen. De behandeltermijn hangt af van het totaal aantal ontvangen bezwaren en of uw bezwaar eenvoudig of moeilijk te toetsen is.

Bezwaar maken tegen de beschikking WOZ

Op de website van de waarderingskamer en de website van de rijksoverheid vindt u alle informatie over de Wet WOZ en de waardering van uw onroerende zaak.

  • Voor informatie over de aanslag OZB en WOZ-beschikking kunt u per e-mail contact opnemen met belastingen@jouwgemeente.nl
  • U kunt ons ook bellen met uw vragen, via 088 75 15 000