Begeleiding, dagbesteding en logeren

Molenlanden kent 3 soorten begeleiding:

  1. Zelfredzaamheid (individuele begeleiding)
  2. Participatie (dagbesteding/begeleiding in groepsverband))
  3. Kortdurend verblijf (logeren/respijtzorg)

Zelfredzaamheid (individuele begeleiding)

Zelfredzaamheid bestaat voornamelijk uit individuele begeleiding. Hoofddoel van deze begeleiding is dat de cliënt, met behulp van de ondersteuning, zelfstandig kan - blijven - functioneren. De ondersteuning kan op onderdelen ook in groepsverband plaatsvinden. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het aanleren van praktische vaardigheden zoals leren koken of het organiseren van de administratie etc. 
Persoonlijke verzorging kan deel uitmaken van zelfredzaamheid als aansturing of hulp bij de zelfzorg door bijvoorbeeld een verstandelijke, zintuiglijke of psychiatrische beperking nodig is. De persoonlijke verzorging valt niet onder de Wmo als het nodig is vanwege geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Dan valt de persoonlijk verzorging onder de Zorgverzekeringswet (basisverzekering).

Participatie (dagbesteding)

Bij Participatie wordt de begeleiding in groepsverband gegeven. Participatie is voorliggend op Zelfredzaamheid als hetzelfde doel wordt beoogd. 
Wanneer de ondersteuning is gericht op het daadwerkelijk bieden van een dag/weekstructuur is Participatie de aangewezen vorm van ondersteuning. Indien noodzakelijk wordt (taxi)vervoer geïndiceerd. 

Participatie heeft als doel:
•    het aanbrengen van een dag/weekstructuur;
•    vaardigheden te behouden;
•    gedragsproblematiek te reguleren;
•    participatie te behouden of te bevorderen;
•    ondersteuning van de thuissituatie/mantelzorger(s).

Daarnaast kan het gaan om een dagprogramma met als resultaat:
•    een zinvolle invulling van de dag;
•    het bieden van activiteiten met als doel aanbrengen dagstructuur (geen arbeid);
•    zelfredzaamheid en cognitieve capaciteiten en vaardigheden zoveel mogelijk handhaven en/of gedragsproblematiek reguleren.

Kortdurend Verblijf (logeren)

Kortdurend Verblijf is een vorm van respijtzorg, gedurende 24 uur aaneengesloten (logeren). Deze voorziening heeft als doel de mantelzorger te ontlasten ter voorkoming van overbelasting. Deze voorziening heeft ook als doel de mantelzorger tijdelijk vrijaf te geven of als vervanging van tijdelijke afwezigheid van een mantelzorger.

Zorgaanbieders

Maatwerkbegeleiding
Organisatie Plaats Website Individuele begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf
Actief Huiszorg B.V. Tilburg www.actiefzorg.nl ja nee nee
AMZ Cares Gorinchem www.parnassiagroep.nl ja nee nee
ASVZ Sliedrecht www.www.asvz.nl ja ja ja
Biezonder Georganiseerd Sliedrecht www.biezondergeorganiseerd.nl ja nee nee
Bij Bram B.V. Ameide www.bijbram.nu ja ja ja
Boba levensloopbegeleiding Dordrecht www.boba.nl ja nee nee
BZW Begeleiding in Zorg & Welzijn Capelle a/d IJssel www.bzwzorgenwelzijn.nl ja nee nee
Boer en Zorg Wageningen www.cooperatieboerenzorg.nl nee ja nee
Care-it-all Kind & Jongerencentrum Dordrecht www.kjcentrum.nl ja nee nee
Care-4 All BV Dordrecht www.care-4all.com ja nee nee
Coach Point B.V. Krimpen aan den IJssel www.coach-point.nl ja nee nee
DDN Coaching en Begeleiding Meerkerk www.ddn-zorg.nl ja nee nee
De Lange Wei Hardinxveld-Giessendam www.delangewei.nl nee ja ja
De Molenhoeve Streefkerk  www.opdemolenhoeve.nl nee ja nee
De Ondersteunende Hand Bleskensgraaf www.deondersteunendehand.nl  ja nee nee
Eddee Zorgverlening Dordrecht eddee.nl ja nee nee
Familysupporters Drechtsteden BV  Dordrecht www.familysupporters.nl ja nee nee
Goodrz Tiel www.goodrz.nl ja nee nee
Impaqt Care Gorinchem www.impaqtcare.nl ja nee nee
Impegno Begeleiding BV Zoetermeer www.impegno.nl ja nee nee
In Via Zorg Waal www.inviazorg.nl ja nee nee
Maatzorg de Linge Leerdam www.maatzorgdelinge.nl ja nee nee
Merk Hoe Sterk Hedel www.merkhoesterk.com ja nee nee
Parnassia Groep s-Gravenhage www.parnassiagroep.nl ja nee nee
Present/voorheen AV Zorggroep Ameide presentvooru.nl ja (ML) ja ja
PrivaZorg WMO Beheer Amersfoort www.privazorg.nl ja nee nee
Professionals in NAH Lochem www.nah.nl ja nee nee
Psychofysiek (vh Intravant BV) Utrecht www.psychofysiek.nl
 
ja ja nee
Rivas Zorggroep Gorinchem www.rivas.nl nee ja nee
Seniorenhuys de Schalm Sliedrecht www.seniorenhuysdeschalm.nl nee ja nee
Sterk@Werk Alblasserdam www.sterkatwerk.nl nee ja nee
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland Groot-Ammers www.zorgboerenzuidholland.nl ja ja ja
Stichting de Hoop Dordrecht www.dehoop.org ja nee nee
Stichting Eleos Amersfoort www.eleos.nl ja nee nee
Stichting Lelie Zorggroep Capelle a/d Yssel www.leliezorggroep.nl ja nee nee
Stichting Siriz Amersfoort www.siriz.nl ja nee nee
Stichting Syndion Gorinchem www.syndion.nl ja ja ja
Stichting Vivenz Zwijndrecht vivenz.nl ja nee nee
Stichting Werkvisie De Hoop Dordrecht www.werkvisiedehoop.nl nee ja nee
Stichting Yulius Dordrecht www.yulius.nl ja nee nee
TOM Zorggroep Dordrecht www.tomzorggroep.nl
 
ja nee nee
Tzorg Uden www.tzorg.nl ja nee nee
YB Cares Rotterdam www.ybcares.nl ja nee nee

ZorgMies MerweCare Alblasserwaard

Heerjansdam www.zorgmies.nl ja nee nee
Zorg-Vuldig B.V. Leiderdorp www.zorg-vuldig.nl ja nee nee

Eigen bijdrage 

Voor de inzet van begeleiding, dagbesteding en logeren geldt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage.