Begeleiding, dagbesteding en logeren

Molenlanden kent drie soorten begeleiding:

•    Arrangement Zelfredzaamheid (individuele begeleiding)
•    Arrangement Participatie (dagbesteding/begeleiding in groepsverband))
•    Arrangement Kortdurend verblijf (logeren/respijtzorg)

Arrangement Zelfredzaamheid (individuele begeleiding)

Een arrangement Zelfredzaamheid bestaat voornamelijk uit individuele begeleiding. Hoofddoel van deze begeleiding is dat de cliënt, met behulp van de ondersteuning, zelfstandig kan - blijven - functioneren. De ondersteuning kan op onderdelen ook in groepsverband plaatsvinden. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het aanleren van praktische vaardigheden zoals leren koken of het organiseren van de administratie etc. 
Persoonlijke verzorging kan deel uitmaken van het arrangement zelfredzaamheid als aansturing of hulp bij de zelfzorg door bijvoorbeeld een verstandelijke, zintuiglijke of psychiatrische beperking nodig is. De persoonlijke verzorging valt niet onder de Wmo als het nodig is vanwege geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Dan valt de persoonlijk verzorging onder de Zorgverzekeringswet (basisverzekering).

Arrangement Participatie (dagbesteding)

Bij het arrangement Participatie wordt de begeleiding in groepsverband gegeven. Een arrangement Participatie is voorliggend op een arrangement Zelfredzaamheid als hetzelfde doel wordt beoogd. 
Wanneer de ondersteuning is gericht op het daadwerkelijk bieden van een dag/weekstructuur is een arrangement Participatie de aangewezen vorm van ondersteuning. Indien noodzakelijk wordt (taxi)vervoer geïndiceerd. 

Het arrangement Participatie heeft als doel:
•    het aanbrengen van een dag/weekstructuur;
•    vaardigheden te behouden;
•    gedragsproblematiek te reguleren;
•    participatie te behouden of te bevorderen;
•    ondersteuning van de thuissituatie/mantelzorger(s).

Daarnaast kan het gaan om een dagprogramma met als resultaat:
•    een zinvolle invulling van de dag;
•    het bieden van activiteiten met als doel aanbrengen dagstructuur (geen arbeid);
•    zelfredzaamheid en cognitieve capaciteiten en vaardigheden zoveel mogelijk handhaven en/of gedragsproblematiek reguleren.

Arrangement Kortdurend Verblijf (logeren)

Een arrangement Kortdurend Verblijf is een vorm van respijtzorg, gedurende 24 uur aaneengesloten (logeren). Deze voorziening heeft als doel de mantelzorger te ontlasten ter voorkoming van overbelasting. Deze voorziening heeft ook als doel de mantelzorger tijdelijk vrijaf te geven of als vervanging van tijdelijke afwezigheid van een mantelzorger.

Maatwerkbegeleiding
Biezonder Georganiseerd Sliedrecht www.biezondergeorganiseerd.nl    
BOBA levensloopbegeleiding Dordrecht www.boba.nl    
Stichting Boogh Harmelen www.boogh.nl    
Care-It All B.V. Dordrecht www.care-it-all.nl    
Burgemeester De Boer-Stichting/De Lange Wei Hardinxveld-Giessendam www.delangewei.nl    
Care-4 All BV Dordrecht www.care-4all.com    
DDN Coaching en Begeleiding Meerkerk www.ddn-zorg.nl    
De Molenhoeve Streefkerk  www.opdemolenhoeve.nl    
De Ondersteunende Hand Bleskensgraaf www.deondersteunendehand.nl     
Eddee Zorgverlening Dordrecht eddee.nl    
Familysupporters Drechtsteden BV  Dordrecht www.familysupporters.nl    
Happy Move Papendrecht happymove.nl    
Huis ter Leede Leerdam www.huisterleede.nl    
Impegno Den Haag www.impegno.nl    
Intravant Hoornaar www.intravant.nl    
ZorgMies MerweCare Alblasserwaard Heerjansdam www.zorgmies.nl    
Merk Hoe Sterk Hedel www.merkhoesterk.com    
NovoCare Gorinchem www.novocare.org    
Parnassia Groep Rotterdam www.parnassiagroep.nl    
Present/voorheen AV Zorggroep Ameide presentvooru.nl    
PrivaZorg WMO Beheer Amersfoort www.privazorg.nl    
Professionals in NAH Lochem www.nah.nl    
Rivas Zorggroep Gorinchem www.rivas.nl    
Punt Autisme  Rucphen www.puntautisme.nl    
s'Heeren Loo Zorggroep Amersfoort www.sheerenloo.nl    
Seniorenhuys de Schalm Sliedrecht www.seniorenhuysdeschalm.nl    
Stichting Den Hâneker Landbouw en Zorg (St. Zorgboeren Zuid-Holland) Groot-Ammers www.zorgboerenzuidholland.nl    
Stichting de Hoop Dordrecht www.dehoop.org    
Stichting Eleos Amersfoort www.eleos.nl    
Stichting Gehandicaptenzorg  Gereformeerde Gemeenten (Sirjon) Siloah Ridderkerk www.siloah.nl    
Stichting Lelie Zorggroep Capelle a/d Yssel www.leliezorggroep.nl    
Stichting Maison Patrick Dordrecht www.maison-patrick.nl    
Stichting Siriz Amersfoort www.siriz.nl    
Stichting Syndion Gorinchem www.syndion.nl    
Stichting Vivenz Zwijndrecht vivenz.nl    
Stichting Werkvisie De Hoop Dordrecht www.werkvisiedehoop.nl    
Stichting Yulius Dordrecht www.yulius.nl    
SVVG de Schutse Kesteren deschutse.nu    
Welzijn Gorinchem Gorinchem welzijngorinchem.nl    
Werk & Begeleiding Zuid Holland en Zeeland B.V. (Philadelphia) Amersfoort www.philadelphia.nl    
Zorgatelier De Polder Waalwijk www.zorgatelierdepolder.nl    
Zorginjection  Thuiszorg Gorinchem www.zorginjection.nl    
Zorg-Vuldig B.V. Leiderdorp

www.zorg-vuldig.nl

 

Voor de inzet van begeleiding, dagbesteding en logeren geldt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage.