Arco Bikker

Arco Bikker

Ondernemer met open vizier | Mensen bij elkaar brengen | Regelen en oplossen | Triggeren | De goede vraag stellen | Als het niet ingewikkeld hoeft te zijn, hoef je het niet te maken

Arco gaat en staat voor:

 • Omgeving
  Ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken
  Ruimtelijke ordening
  Wonen
 • Omgevingswet (samen met wethouder Lanser
 • Handhaving (samen met burgemeester Van der Borg
 • Afval
 • Recreatie & Toerisme
 • Werelderfgoed Kinderdijk
 • Camping de Put (in verband met aanvraag huisvesting arbeidsmigranten)

Gebied Molenlanden Noord-Oost

 • Groot-Ammers (exclusief bedrijventerrein Gelkenes)
 • Nieuwpoort
 • Langerak
 • Kinderdijk

Bij afwezigheid wordt wethouder Bikker vervangen door wethouder Slob.