Algemene steunmaatregelen Molenlanden

De gemeente Molenlanden heeft een maatregelenpakket vastgesteld, dat in principe van toepassing is als sprake is van financiële problemen als gevolg van de geldende coronamaatregelen. Samengevat gaat het om de volgende maatregelen.

 1. Uitstel van betaling of van het (automatisch) innen van gemeentelijke belastingen tot 1 september 2020 indien sprake is van financieel in de problemen komen door het coronavirus.
   
 2. Het -in principe- opschorten tot 1 september 2020 van het versturen van aanmaningen en dwangbevelen door/namens de gemeente.
   
 3. Het zo mogelijk binnen twee weken betalen van facturen van leveranciers.
   
 4. Voor standplaatshouders die geen levensmiddelen verkopen en voor standplaatshouders in het molengebied Kinderdijk wordt het innen van de vergoeding voor standplaatsen en/of het marktgeld opgeschort tot 1 september 2020.
   
 5. Medewerking verlenen aan de horeca bij een verzoek tot het afhalen of bezorgen van maaltijden.
   
 6. Het op verzoek verlenen van uitstel van betaling van de huur van gemeentelijk vastgoed, tot 1 september 2020, mits wordt aangetoond dat de huurder als gevolg van de coronacrisis in ernstige financiële problemen komt.
   
 7. Het bemiddelen tussen commerciële verhuurders en maatschappelijke huurders, zoals verenigingen gericht op het (tijdelijk) opschorten van de huurbetaling.
   
 8. Het uitbetalen van incidentele subsidies en bijdragen voor een activiteit in 2020, die vanwege de coronamaatregelen niet of mogelijk later doorgaan.

Heeft u vragen?

 • Voor vragen over de maatregelen 1 t/m 3 kunt u contact opnemen met het vakteam financiële administratie via het centrale telefoonnummer 088 75 15 000.
   
 • Voor vragen over de maatregelen 4 t/m 8 kunt u contact opnemen met het actieteam corona. De medewerkers van het actieteam staan voor u klaar. Zij zijn bereikbaar op werkdagen via het centrale telefoonnummer 088 75 15 000.