Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit

Met de invoering van de maatregelen uit de in juni 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Strategienota 2021-2025 ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente’ is de noodzaak ontstaan de Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit te actualiseren.

De Afvalstoffenverordening geeft uitvoering aan die bepalingen van de Wet Milieubeheer, waarmee het kader is gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Onderstaand de documenten die ter inzage liggen. In de kennisgeving staat hoe u een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie kunt indienen.

De documenten liggen slechts een beperkte tijd ter inzage. Sla de documenten zelf op om ze later nog te kunnen lezen.