Adviescommissies

In Molenlanden zijn er onafhankelijke adviescommissies. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad over allerlei onderwerpen.

Commissie bezwaarschriften Molenlanden

De commissie bestaat uit een voorzitter en vijf vaste leden. De commissie is een externe, onafhankelijke commissie en bestaat uit externe leden. Dit houdt in dat zij geen deel uit maken van en niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente. De voorzitter en de leden van de commissie zijn benoemd op grond van specifieke juridische, bestuurlijke en/of maatschappelijke ervaring en deskundigheid.

De commissie houdt in principe elke eerste dinsdagmiddag en/of -avond van de maand (afhankelijk van het aantal bezwaarschriften dat de commissie ontvangt) hoorzitting.

De samenstelling van de commissie:

Voorzitter: - De heer mr. R. Sakkee

Lid en tevens

Plaatsvervangend

voorzitter:

- De heer mr. C.D.J. van Estrik

Leden:

- Mevrouw mr. A.H. Mossel

- Mevrouw mr. J. Streefkerk

- De heer mr. J.P.J. Kreeft

- De heer mr. S. van Gent

Secretariaat:

- Mevrouw mr. P.A. Oudijn (secretaris)

- Mevrouw C. Vermeegen (secretaris)

- Mevrouw M.P. Verheij (secretariele ondersteuning)

bezwaar@jouwgemeente.nl