Aansprakelijkheidstelling Chemours

Gemeenten tevreden met vonnis Dupont/Chemours

Dupont/Chemours is verantwoordelijk voor de vervuiling die zij hebben veroorzaakt door de uitstoot van PFOA. Dat heeft de rechter op 27 september 2023 in het tussenvonnis bekrachtigd. Ook oordeelt de rechter dat de bedrijven onrechtmatig hebben gehandeld in de periode 1984-1998. De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht voelen zich gesteund.

Dit tussenvonnis is niet alleen belangrijk voor ons als vier gemeenten. Deze uitspraak vormt een fundament voor anderen die schade hebben geleden door de uitstoot van DuPont/Chemours. Dit opent ook voor hen de mogelijkheid schade te claimen. De vier gemeenten vinden het essentieel dat zij als lokale overheden deze basis kunnen leggen voor onze inwoners, bedrijven en andere organisaties en instanties. 

Dit is voor de gemeenten stap 1. Zij gaan nu de schade verder concreet becijferen. Met dit tussenvonnis kunnen de gemeenten deze stap nu al gaan voorbereiden en ligt de weg voor een eventuele schadestellingsprocedure open. De rechtbank vraagt in het tussenvonnis over de periode 1998 tot 2012 om nadere informatie aan de partijen. Dit geldt ook voor de uitstoot van GenX vanaf 2012 tot heden. 

Uiteindelijk draait het ook om het opruimen van de vervuiling van de omgeving. Met deze uitspraak wordt duidelijk dat ook de rechter vindt dat de vervuiler verantwoordelijk is. De vier gemeenten roepen DuPont/Chemours opnieuw en krachtiger dan ooit op die verantwoordelijkheid te nemen. En ook te stoppen met de uitstoot van PFAS. De gemeenten waarderen de eerste reactie van de bedrijven. De gemeenten blijven strijden voor nul uit de pijp en een verbod op het gebruik van PFAS wereldwijd. Daartoe hebben de gemeenten nu onder ander op het Europees verbod een zienswijze ingediend. De vier gemeenten ervaren het als steun dat de zorgen over de gevolgen van PFAS steeds breder worden gedeeld, nationaal en internationaal.

Chemours handelde onrechtmatig met uitstoot van PFOA (rechtspraak.nl)

 

Aansprakelijkheid Chemours

De voormalige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard hebben Chemours en DuPont in 2018 per brief aansprakelijk gesteld voor de schade en de gemaakte kosten als gevolg van de PFOA-verontreiniging op hun grondgebied. Eerder, in 2017, hebben ook de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht dit gedaan.

Overleg tussen de genoemde gemeenten heeft ertoe geleid, dat in april 2021 Chemours/DuPont c.s. zijn gedagvaard. Genoemde gemeenten vragen de rechter te verklaren, dat het handelen van Chemours/DuPont c.s. onrechtmatig is. Als de rechter deze verklaring geeft, kunnen de gemeente vervolgens de geleden en te lijden schade verhalen op Chemours/DuPont c.s.