Aanpassing dienstverlening

Door de maatregelen rondom corona is onze dienstverlening tijdelijk aangepast.

We passen de dienstverlening tijdelijk aan. Op advies van het RIVM beperken wij persoonlijk contact zoveel mogelijk. Daarom kunt u alleen in urgente situaties een afspraak maken op een servicepunt.  


Heeft u een dringende reden waarvoor een afspraak nodig is? Bel dan 088 75 15 000 en leg uw situatie voor.  

Het sociaal loket van de gemeente is telefonisch via 088 75 15 100 en per mail open voor informatie en advies voor hulp en ondersteuning. Afspraken voor een huisbezoek vervangen we door een telefoongesprek. Is een huisbezoek wel noodzakelijk, dan stemmen we samen met u af hoe we dit kunnen organiseren.  

Ook Reinigingsdienst Waardlanden heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Kijk voor het laatste nieuws over de afvalbrengstations en het ophalen van huisvuil op waardlanden.nl/particulieren

De verscherpte landelijke maatregelen in strijd tegen het coronavirus hebben ook invloed op de dienstverlening van Jong JGZ. Zo wordt het aantal contactmomenten op het consultatiebureau verminderd en vinden consulten waar mogelijk telefonisch plaats. Actuele informatie over de dienstverlening is te lezen op jongjgz.nl/coronavirus.  
 

De landelijke coronamaatregelen kunnen zorgen voor betalingsproblemen bij ondernemers, zzp’ers, verenigingen en inwoners. De gemeente Molenlanden neemt daarom de volgende maatregel om hierbij te kunnen helpen.

Uitstel van betaling
Alle inwoners, ondernemers en verenigingen in Molenlanden die financieel getroffen zijn door het coronavirus, kunnen met een gemotiveerd verzoek uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen krijgen tot 1 september 2020. In deze periode worden in principe geen aanmaningen of dwangbevelen verstuurd. Dit geldt ook voor de heffing van de toeristenbelasting voor ondernemers over 2019.

Voor vragen kunt u contact opnemen met vakteam financiële administratie via het centrale telefoonnummer 088 75 15 000.